Hej och välkommen att kontakta mig: Skriv vem du är, ditt telefonnummer, vilket ärende du har, till stensmarkmaiellen@hotmail.com eller ring 0455-680580. Svarar jag inte försök på 070-2800824, där du kan lämna meddelande eller skriva ett mess, så återkommer jag så snart jag kan,

vänligen Maiellen Stensmark


Suicidförebyggande Krisbearbetning - i oro för annan eller dig själv, fysiskt, eller på zoom

Efterlevandestöd tidigt och tätt stöd för hela familjen - fysiskt eller på zoom. Även individuellt samtalsstöd.


Föredrag - Suicidpreventiv krisbearbetning, exempel på rubrik: Livet pågår nu, det kan inte hoppas över.

                   Viktigt suicidpreventivt arbete behöver utföras i samhället!

                 - Livssituationen som efterlevande, ur perspektivet Levd Erfarenhet av suicid i familjen, ur ett

                   hoppgivande och förebyggande perspektiv!

                 - Ellipse Gatekeeper+ Liv och Kris Suicidpreventiva utbildningsprogram, om gemensam syn och

                   terminologi, ansvarstagande verksamheter, handlingsplaner, checklistor och händelseanalyser.

                 - 12 Stegs säkerhetsplan. Vill du göra din egen säkerhetsplan tillsammans med andra, på zoom?