Hej

och välkommen att kontakta mig: stensmarkmaiellen@gmail.com eller på 070-2900824.

Skriv vem du är, för- och efternamn, ditt telefonnummer, vilket ärende du har, så återkommer jag så snart jag kan,

vänligen

Maiellen Stensmark


Föredrag - Suicidpreventiv krisbearbetning, exempel på rubrik: Livet pågår nu, det kan inte bortses ifrån...

                   Suicidpreventivt arbete i samhället! Livssituationen behöver ge hopp!

                 - Livssituationen som efterlevande, ur perspektivet Levd Erfarenhet av suicid i familjen, ur ett

                   förebyggande och medvetandegörande perspektiv!

                 - Ellipse Gatekeeper+ Liv och Kris Suicidpreventiva utbildningsprogram, om vikten av gemensam 

                   terminologi, ansvarstagande i verksamheter; handlingsplaner, checklistor och händelseanalyser.

                 - 12 Stegs säkerhetsplan. Vill du göra din egen säkerhetsplan tillsammans med andra, på zoom? 


- Personlig och andlig utveckling i denna uppvaknandets tid, hur påverkar det mig? Hur jag kan gå inåt och hitta svaren inom mig själv, i min inre essens, på alla mina frågor. 

- Ta del av mina målningar här under hemsidan, eller besök min ateljé på Hästö, Alebrunnsvägen 36 i Karlskrona,  men meddela mig innan du kommer.


VARMT VÄLKOMMEN! Maiellen