ELLIPSE GATEKEEPER+ LIV & KRIS SUICIDPREVENTIV UTBILDNING


Vi hoppas du vill använda vårt utbildningsprogram för att öka dina kunskaper och färdigheter i att förebygga självmord och suicidalt beteende. En del av utbildningen är att lära sig hantera svåra känslor med hjälp av en innovativ säkerhetsplan i tolv steg (12-stepsplan.com), som publicerats på den Europeiska Psykiatriska Föreningens hemsida på grund av den multikris vi har. (COVID-19-pandemin, kriget i Ukraina och dess konsekvenser samt den alarmerande ökningen av antalet självmord bland ungdomar som observeras i vissa länder). Vi har också tagit fram en specialistutbildning i suicidprevention för studerande och professionella inom journalistik och media.


ELLIPSE Gatekeeper+ Liv & Kris suicidpreventiva utbildning är framtagen på sju språk (svenska, engelska, norska, polska, tyska, ukrainska och ungerska), genom EU/Erasmus+-projekt (ID 2019-1-SE01-KA203-060571). Alla har tillgång till kursen via hemsidan ellipse.12stepsplan.com eller direkt på navoica.pl (utbildningsministeriets e-lärandeplattform för högre utbildning i Polen) som är avgiftsfri, varför vi valt att lägga utbildningen där. Ingen förkunskap krävs. För att följa kursen behöver du endast registrera dig och logga in. Vårterminen 2023 stänger registreringen den 31 maj, så ta tillfället. Kursen är tillgänglig till slutet av juni 2023 för dig som är registrerad. Vi önskar att du gör kursutvärderingen också så att vi kan göra eventuella förbättringar inför nästa termin.

 

Utbildningsprogrammet ELLIPSE Gatekeeper+ har utvecklats tack vare er och partners i projektet, experter från sjukhus i Norge, Universitet i Polen och Österrike och Polska Suicidologiska Sällskapet, efterlevandeföreningar i Sverige och Ungern, koordinator Anna Baran från Region Blekinge, genom intervjuer med 16 suicidforskare från hela världen. Projektet har pågått under tre års tid. Hittills har över 1 000 deltagare haft nytta av programmet. De har betonat hur oerhört viktig denna omfattande utbildning är, med 10 lektioner i olika färdigheter som bas och inom 12 yrkesprofessioner, som du förstås tar del av enligt ditt intresse och behov. De har lärt sig mycket, även om de gått andra kortare utbildningar tidigare. 


Tillsammans med dig vill vi kunna rädda många liv och ge alla människor kunskap, färdigheter och hopp, vilket vi alla så väl behöver idag.


Vänliga Hälsningar,

Karlskrona den 15 maj 2023


Anna Baran Med Dr                                    Maiellen Stensmark,

Koordinator i ELLIPSE-projektet.             Projektdeltagare i Ellipse-projektet